Ohjelmistofriikit Certified Partners™ -manifesti

Avoin kumppanuus

Hintojen läpinäkyvyys: Olemme sitoutuneita avoimeen ja rehelliseen viestintään hinnoista. Tarjoamme sekä asiakkaille että freelancereille selkeän ja standardoidun hinnoittelurakenteen, varmistaen, ettei piileviä eroavaisuuksia ole. Lisäksi esitämme kattavan projektin laajuuden, jossa kuvataan tavoitteet ja odotukset selkeästi.

Ongelmanratkaisun kumppanuus: Arvostamme sekä asiakkaiden että freelancerien näkemyksiä ja tarpeita. Missä tahansa tilanteessa työskentelemme yhdessä löytääksemme oikeudenmukaisia ja tasapainoisia ratkaisuja. Sitoudumme käsittelemään mahdolliset huolenaiheet, erimielisyydet ja väärinkäsitykset välittömästi. Tavoitteenamme on ylläpitää harmonista työympäristöä.

Selkeä viestintä: Lupaudumme ylläpitämään läpinäkyvää, ajoissa tapahtuvaa ja tehokasta viestintää freelancereiden kanssa. Tämä sisältää säännölliset projektipäivitykset, nopeat vastaukset kysymyksiin ja freelancerien jatkuvan tiedottamisen muutoksista tai kehityksistä projektin aikana.

Joustavuus ja sopeutumiskyky: Tiedostamme, että haasteita voi syntyä projektien aikana. Joustavuutemme tarkoittaa, että sopeudumme ja löydämme parhaan mahdollisen ratkaisun ongelmien ilmaantuessa, asettaen kaikkien osapuolten edut etusijalle. Varmistamme, että projektitavoitteita voidaan muuttaa muuttuvien olosuhteiden mukaan.

Luotettavuus

Sopimusten noudattaminen: Uskomme sopimusten eheyden ylläpitämisen tärkeyteen sopimuksen voimassaoloajan aikana. Sopimuksemme ovat suunniteltu olemaan selkeitä, oikeudenmukaisia ja horjumattomia. Lisäksi lupaamme esittää yksityiskohtaisen projektikuvauksen, tavoitteet ja odotukset, jotta kaikki osapuolet voivat luottaa siihen, että ehdot täyttyvät ja projektin suunta on selvä.

Maksut ajallaan: Tavoitteenamme on maksaa freelancerien laskut eräpäivään mennessä. Jos jostain syystä viivästyksiä maksuissa ilmenee, sitoudumme ilmoittamaan niistä hyvissä ajoin. Tarjoamme myös maksuaikataulun, joka antaa freelancereille mahdollisuuden suunnitella taloutensa luottavaisin mielin.

Vastuullisuus ja laatu: Kannamme täyden vastuun hallinnoimistamme projekteista. Työmme leimaa huolellisuus, kestävyys ja jatkuva kehittyminen.

Yksityisyyden kunnioitus: Arvostamme freelancerien yksityisyyttä suuresti. Toimitamme freelancerin tiedot asiakkaalle vain freelancerin nimenomaisesta suostumuksesta. Yksityisyyden kunnioittaminen takaa, että freelancerit voivat luottaa meidän suojaavan heidän henkilötietojaan.

Tasa-arvo

Selkeät kriteerit freelancerien valinnalle: Kerromme avoimesti ne kriteerit, joita käytämme valitessamme freelancereita projekteihimme. Kaikki nämä kriteerit täyttävillä freelancereilla on yhtäläiset mahdollisuudet lähettää tarjouksensa meille. Uskomme oikeudenmukaisuuteen ja ansioperusteiseen valintaan. Lisäksi sitoudumme edistämään monimuotoisuutta ja inkluusiota freelancerivalintaprosessissamme. Selkeyden vuoksi todettakoon, että freelancerin suorahaku ei edellytä projektin tietojen julkaisemista missään, koska kaikilla freelancereilla on yhtäläinen mahdollisuus ilmoittaa olevansa käytettävissä suorahakua varten.

Tasa-arvoinen kohtelu: Sitoudumme tasavertaisen kohtelun periaatteeseen. Pyrimme rakentamaan vastavuoroista luottamusta asiakkaiden ja freelancerien välille. Luomme ympäristön, jossa jokaista osallistujaa kohdellaan kunnioituksella ja arvostetaan. Lisäksi sitoudumme tukemaan pitkäaikaisia kumppanuuksia freelancerien kanssa, tarjoten vakautta ja jatkuvuutta yhteistyöhön.

Sitoutumalla näihin periaatteisiin tavoitteenamme on luoda positiivisempi, läpinäkyvämpi ja tasa-arvoisempi työympäristö. Uskomme, että nämä arvot hyödyttävät paitsi freelancereitamme myös parantavat mainettamme ja varmistavat projektien menestyksen. Kumppanuuslupauksemme muodostaa perustan tuottavalle ja menestyksekkäälle yhteistyölle kaikkien sidosryhmiemme kanssa.

Siirry takaisin sivun alkuun